Persoonlijke Werkwijze

Onze persoonlijke aanpak wordt meteen weerspiegeld in onze werkwijze. In een eerste fase worden zoveel mogelijk persoonlijke gegevens verzameld. Uw sportspecifieke parameters, lichamelijke klachten, trainings- en maaltijdschema’s worden als waardevolle input beschouwd. Afhankelijk van de vraag waar u mee worstelt kan er gekozen worden voor een basisconsultatie sportvoeding of voor sportspecifieke sportvoedingsanalyse.

Basisconsultatie? Hier is het de bedoeling dat uw voedingsgewoonten en eventuele voedingsproblemen aangepakt worden. Wij voorzien u van een aantal algemene adviezen, aangepast aan de trainingsload en sport waarvan sprake.

Sportspecifieke sportvoedingsanalyse? De ervaring leert ons dat het vaak nodig is om dieper in te gaan op de combinatie voeding en training. De lijst met mogelijke aanleidingen hier is eindeloos, enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn mindere wedstrijdresultaten, onvoldoende recuperatievermogen en gewichtsschommelingen. Het nauwkeurig invullen van een voedings- en trainingsdagboek geeft ons de kans om grondig te evalueren om daarna gerichter te kunnen adviseren. Resultaat? U krijgt een persoonlijk uitgewerkt dagschema aangepast aan de trainingen en/of wedstrijden die u aanbelangen.

ISAK meting: De ISAK methodologie is een internationaal erkende methodiek voor antropometrische metingen die toelaat meetresultaten objectief te vergelijken. Tijdens deze meting van ongeveer dertig minuten krijgt u een beeld van uw lichaamssamenstelling, vetpercentage en botbreedte. Onze eigen Inge De Ridder is ISAK antropometrist level 1.

INGE_DE_RIDDER_MEETAPPARATUUR-6-2